Tuesday, December 25, 2012

Din klara sol går åter opp - Swedish hymn (with link to sheet music in D in an old songbook)

Nordiska psalmodikonförbundet

DrFrax | September 27, 2010

Din klara sol går åter opp ... ett smakprov från Nordiska psalmodikonförbundets CD-skiva Psalmer och visor på psalmodikon inspelad i Stjärnhov i juli 2010. Kan beställas från NPsF hemsida www.npsalmodikonforbundet.se CD-skiva Psalmer och visor på psalmodikon inspelad i Stjärnhov i juli 2010. Kan beställas från NPsF hemsida www.npsalmodikonforbundet.se

Evangelical Lutheran Church of Finland has Psalmbok has text and melody line only. A PDF file is available in Projekt Runeberg from the Svensk söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster (1929). In four-part harmony in D.

Text, melody (in MIDI file ) and embedded YouTube video on Stora Nätpsalmboken 2012 - Soli Deo Gloria weblog.

Text (=SvPs1986 nr 176): Johan Olof Wallin 1814 (35 år), bearb.

Musik: Tysk 1710

Denna psalm var under många år på 1800- och 1900-talet förknippad med skolornas morgonböner. Dess korthet och melodins enkelhet gjorde den passande för ändamålet, men den något pliktbetonade situationen har kanske inte bidragit till att göra den helt älskad. Tredje strofen löd tidigare: O, må jag så med flit och dygd / och måtta i begär / än kunna glädjas i ditt skygd / var dag, du mig beskär. Psalmkommitténs fina bearbetning kan förhoppningsvis bidra till att psalmen fortlever och verkligen sjungs med "glädje i Gud."

English version on CyberHymnal website (at www.hymntime.com) under title "Again Thy Glorious Sun Doth Rise." First verse:
Again Thy glorious sun doth rise,
I praise Thee, O my Lord;
With courage, strength, and hope renewed,
I touch the joyful chord.
Three more verses. No. 545 in the Augustana Synod's 1925 Hymnal.

No comments: