Tuesday, February 19, 2013

Läsare - songs, one in sifferskrift and notation

Läsarsånger från Riseberga bönhus - ackompanjerad av psalmodikon. Från Läsarmötet den 19 juni 2011. A mixture of Swedish and English/American gospel songs, including "Amazing Grace." KanalSju, which posted the video, looks like an evangelical religious group in Sweden.

Äppelbo gånglåt med fiol och tabla. Another video at KanalSju shows children (of immigrants?) playing "Gånglåt from Äppelbo" on fiddle and tabla. They sound very cool together!

Also, on another website, good documentation of a song called "Enfaldens Wishet" w/ lyrics given in Swedish. Music in standard notation (in D) and sifferskrift (in G?). Also a MIDI file of the tune.

--------------------------------------------------------------------------------
Originalbladet med sången Enfaldens Wishet är utgivet i Växjö 1872. Förläggare anges vara organisten och folkskolläraren J. A. Swensson, Sandsjö. Originalbladet har melodin noterad i sifferskrift. Originalsångbladet har bevarats av musikdirektör Nils-Olof Berg, Farstorp, vars farmor sjöng sången, men då på en något annorlunda traderad melodi. Författare och kompositör anges ej. Sången bär tydliga spår av herrnhutistisk retorik. Vet du något om författare eller kompositör får du gärna ta kontakt via e-postadressen på startsidan.
--------------------------------------------------------------------------------
Vill du se noter i sifferskrift och lära dig något om det gå till sidan sifferskrift. Där hittar du också länkar till notblad med båda melodierna samt midifiler.

http://biphome.spray.se/curtax/enfald.html

Links to page on Läsarsångfestival and singing group at http://biphome.spray.se/curtax/index.html

Posted here so I don't lose it> Wikipedia has a good run of Melodierne i Sifferskrift til Andeliga Sånger (Kristiania [Oslo] 1860) by Oscar Ahnfelt at ... http://en.wikipedia.org/wiki/File:Melodierne_i_Sifferskrift_til_Andeliga_S%C3%A5nger.djvu

1 comment:

Curt Axelsson said...

Hemsidesadressen är ändrad för Enfaldens Wishet
Huvudsida: http://antoner.se/

Till Enfaldens Wishet: http://antoner.se/enfald.html

Noter i sifferskrift: http://antoner.se/notskrift.html

Curt Axelsson