Sunday, April 07, 2013

Psalmodikon tab - Wår Gud är oss en wäldig borg (A mighty fortress ...) from 1819 psalmbook and Just som jag är (Just as I am ...) in Hemlandet

1. Johannes Dillner, Melodierna till Swenska Kyrkans Psalmer, Notarade med ziffror, for Skolor och Menigheten. Stockholm: Morstedt & Söner, 1830. Rpt. Charleston, SC: Nabu Public Domain Reprints, 2012. No. 124.

Shown here is the fourth verse, a free translation by Johan Olof Wallin (1819) of Luther's original.

2. Det Rätta hemlandet, ed. T.N. Hasselquist. Galesburg, Illinois, March 18, 1857.

From Oskar Ahnfelt's Andliga Sånger, which Hasselquist published month by month in Hemlandet. The melody is not the same one we hear now.

No comments: