Saturday, July 25, 2015

Nu hvilar hela jorden -- Paul Gerhardt's chorale "Nun ruhen alle Wälder," No. 442 in 1819 Svenska Psalmbok

D R A F T

Melody in 1819 psalmbook (text is No. 442)

Sifferskrift in Johan Dillner's Melodier

186 Nu vilar folk och länder -- 1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet -- Upplagd av Andreas Holmberg http://svps1986.blogspot.com/2010/02/186-nu-vilar-folk-och-lander.html

Text: Paul Gerhardt 1653 (46 år) "Nun ruhen alle Wälder", sv. övers. Haqvin Spegel 1686 (41 år) "Nu vilar hela jorden", bearb. och nyövers. Britt G Hallqvist 1978 (64 år) Musik: Heinrich Isaac o 1500 (50 år) "Innsbruck, ich muss dich lassen", jfr 1697 års koralbok nr 375 och 1820 års koralbok nr 433

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Oscar Lövgren skriver (i Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 231) att Gerhardts psalm är "vår bildrikaste och kanske mest berömda aftonpsalm." Det senare äger nog inte längre sin riktighet, men det förra stämmer nog, dels p.g.a. psalmens längd (hela nio verser) och dels p.g.a. att nästan varje vers innehåller en natur- eller kroppsbeskrivning följd av en andlig, bildlig tillämpning.

Psalmens längd har dock gjort att den i vår "bråttomtid" sällan sjungs (även om tiden det tar att sjunga den bara är en bråkdel av den tid det tar att följa en dokusåpa eller "Morden i Midsomer"). Mest berömd är den väl för att anslaget påståtts strida mot jordens klotformighet, varför också Britt G Hallvist i sin slutliga version av psalmen undvek påståendet att "alla skogar" eller "hela jorden" vilar. I hennes tidigare, mer originaltrogna, översättning började psalmen dock så här:

Nu vilar alla skogar,
djur, mänskor, fält och plogar,
all världen slumrar in.
Men du, min själ, skall börja
din andakt, du skall spörja
vad som behagar Skaparn din.

Man måste väl dock säga att versionen i 1986 års psalmbok känns mer lättflytande. Det har dock inte hjälpt upp psalmens popularitet nämnvärt. Man måste väl erkänna att den, som så många psalmer från den tid då psalmboken inte användes bara i kyrkan, verkar mer skriven för den enskilda kvällsandakten än för offentliga sammankomster ("Till sömn jag mig bereder, / tar av mig skor och kläder"), men jag har en känsla av att den inte heller i det privata sammanhanget längre har någon stark ställning. De fyra sista stroferna passar dock utmärkt väl att sjunga som avslutning på t.ex. kvällsmässor, och så trött är man nog sällan att man inte skulle orka be dem hemma inför sänggåendet ("när mina tankar domnar / och alla sinnen somnar").

Nu vilar hela jorden · Mats Bergström. Guitar. Julsånger utan ord. ℗ 2012 Naxos Sweden

Nu vilar hela jorden · Peter Mattei ℗ 2011 Ladybird Production Released on: 2011-04-01 Artist: Peter Mattei Conductor: Gustaf Sjokvist Orchestra: Stockholm Sinfonietta Composer: Heinrich Isaac Composer: Jan Sandstrom Auto-generated by YouTube. Music "Nu Vilar Hela Jorden (Arr. J. Sandstrom)" by Heinrich Isaac

186 Nu vilar folk och länder -- 1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet

http://svps1986.blogspot.com/2010/02/186-nu-vilar-folk-och-lander.htmlhttp://svps1986.blogspot.com/2010/02/186-nu-vilar-folk-och-lander.html

* * *

Försök till Swensk Psalmhistoria Front Cover Johan Wilhelm Beckman P. A. Norstedt & Söner, 1845 https://books.google.com/books/about/F%C3%B6rs%C3%B6k_till_Swensk_Psalmhistoria.html?id=fy5HAAAAcAAJ

No comments: