Saturday, April 14, 2012

Carl Michael Bellman - "Opp Amaryllis" [Up Amaryllis] - Fredmans Sång N:o 31

Text, in Swedish, and music (in D) on Bellman website at http://www.bellman.net/texter/sang.php?nr=31&ord=Amaryllis. Commentary:
Daterad till 1773.
Sången hörde troligen till Bellmans opera Fiskarena. Förebilden till kvinnan i båten kan ha varit Wilhelmina Norman, som Bellman uppvaktade sommaren 1773.
Någon förlaga till melodin har inte hittats. Somliga har därför hävdat att denna melodi måste vara komponerad av Bellman själv. Det är naturligtvis mycket möjligt, men några bevis för att så skulle vara fallet finns det inte.
Singable English translation in PoemHunter.com.

YouTube has two good clips:

Carl Michael Bellman - Up Amaryllis (in English). Songs of Fredman (No. 31). Opp Amaryllis. Performer: Martin Best.In Swedish by singer-songwriter Elina Järventaus Johansson.

No comments: