Tuesday, May 27, 2014

Otto Malmberg -- & mp3 files of Swedish hummel player in 1980s

Otto Malmberg, of Småland, is considered the last traditional Swedish hummel player. He performed at the Skansen outdoor museum in Stockholm in 1908 and 1917, where sound recordings were made and an iconic picture was taken.


Photo at left shows German luthier Wilfried Ulrich playing a hummel with picture of Malmberg in the background during Ulrich's 2011 hummel exhibition at Cloppenburg Museum in Lower Saxony.


Brief notice below of Malmberg's 1917 recordings for Skansen in Fataburen magazine available in the Runeberg digital text collection.

Fataburen / Redogörelse för Nordiska museets utveckling och förvaltning år 1917 / 22 http://runeberg.org/fataburen/1917r/0022.html

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Fataburen, en kulturhistorisk tidskrift eller årsbok som utges av Nordiska museet i Stockholm sedan 1906.


"Anders Eklund spelar hummel." Södermanlands Spelmansförbunds samlingar. http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=1184

Eklund was a folk musician, was recorded playing the hummel on Swedish radio in the 1980s: "… 1984 sände SR ett program om hummeln. Magnus Gustavsson och Anders samtalar och Anders spelar låtar på sin hummel. | Dottern Clara Frohm har försett arkivet med en inspelning av radioprogrammet." 20-minute mp3 file w/ interview in Swedish and several tunes. Has nice polska from Småland at 22:55. Also, this info on Malmberg:

Hummel – den äldre folkliga cittran – har få nutida utövare.
Traditionen levde längst i Småland och Otto Malmberg från Ljungby brukar anges som den siste traditionsbäraren. Han spelade på Skansen i 1900-talets begynnelse och var kanske inte var den siste traditionsbäraren, men han var den tidigaste som dokumenterades med en ljudinspelning (Yngve Laurells fonografinspelning).

Links to articles by Anders Eklund(h), "Hummeln – ett bortglömt folkinstrument" in Sörmlandslåten nr 1 1983; and Gösta Klemmings i Sörmlandslåten nr 2 1983.


Polonäs ur en notbok från Sexdrega. Published on Jan 27, 2013. Anders Eklundh (1947-2007) spelar på hummel. / Anders Eklundh plays on a "hummel" a melody from a notebook from Sexdrega, Sweden. From the LP "Gammelharpa, säckpipa,hummel", 1986. [Uploaded by YouTube user silverbasharpa -- directory w/ several Swedish folk tunes at https://www.youtube.com/user/silverbasharpa/videos.

No comments: