Tuesday, February 24, 2015

Companion to Svenska Psalmbok of 1819

Studier i psalmboksfrågan med särskild hänsigt till 1889 års kommittéförslag till reviderad svensk psalmbok. Ed. Fridolf Nathanaël Ekdahl. Lund: Collin & Zickerman, 1893 (Google eBook).

https://books.google.com/books?id=tlMVAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s https://books.google.com/books?id=tlMVAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s

No comments: