Thursday, April 02, 2015

Johann Walther -- misc. links and cites to 1819 psalmbook

Jens Fredborg playlist on YouTube -- piano https://www.youtube.com/playlist?list=PL0PdtFNbg6wJBNhDmQO7qTNK2haDH9MDD.

Swedish Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Walter

• Dig vare lov, o Jesus Krist (1695 nr 125, 1819 nr 62, 1986 nr 431) ur hans koralbok från 1524
• Med lust och glädje tänker (1986 nr 324) skriven 1552
• Sitt öga Jesus öppnat har (1819 nr 103) och samma melodi som till:
• I dödens bojor Kristus låg efter Christ lag in Todesbanden (1695 nr 163, 1986 nr 467)
• Som skimret över hav och sky (1986 nr 178) tonsatt 1541 Svensk text av Anders Frostenson ©
• Vi på jorden leva här (1819 nr 26)
• Vi tror på en allsmäktig Gud (1695 nr 4, 1819 nr 17, 1937 nr 26)

Geystliche gesangk Buchleyn http://sv.wikipedia.org/wiki/Geystliche_gesangk_Buchleyn

  • Dig, Helge Ande, bedja vi (1695 nr 182, 1819 nr 135, 1986 nr 362) med ursprung i en medeltida "leiser", allmän på 1200-talet.
  • Gud trefaldig, statt oss bi (XXXIIII, 1695 nr 189, 1819 nr 22, 1986 nr 336) processionssång från 1400-talet. Finns på Wikisource
  • Lov vare dig, o Jesu Krist (1819 nr 62)
  • Vi på jorden leva här (III, 1695 nr 398, 1819 nr 26, 1937 nr 153)
  • Vi tro på en allsmäktig Gud (1695 nr 4, 1819 nr 17, 1937 nr 26)
Gud trefaldig, stå oss bi

Fredborg: Dig vare lov, o Jesus Krist - Gelobet seist du, Jesu Christ https://www.youtube.com/watch?v=Ev23rukZiI8

Lista över psalmer i 1819 års psalmbok i Svenska kyrkan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_psalmer_i_1819_%C3%A5rs_psalmbok_i_Svenska_kyrkan

Lord keep us steadfast in Thy word / Behåll oss vid ditt rena ord. http://sv.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%A5ll_oss_vid_ditt_rena_ord

Behåll oss vid ditt rena ord är en tysk psalm, Ach, bleib bey uns HERR JEsu skriven 1571 av Nikolaus Selnecker, översatt av Jesper Swedberg 1694 till en psalm med titelraden "Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist". Enligt 1937 års psalmbok var första versen skriven omkring 1540 av Philipp Melanchthon. ... I 1697 års koralbok och 1939 års koralbok används samma melodi som till psalmen Så är fullkomnat, Jesus kär (1695, nr 160) som är svensk och från 1697. I Den svenska psalmboken 1986 används en melodi av Martin Luther från 1542 som används för O Gud, behåll oss vid ditt ord (1695, nr 295).

1819 års psalmbok som nr 120 med titelraden "Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist", under rubriken "Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församling".

No comments: