Friday, August 06, 2010

Nordiska Psalmodikonförbundet

http://www.npsalmodikonforbundet.se/


Home page links to a membership page. There's also this page at http://www.npsalmodikonforbundet.se/page2.html with a history in Swedish:
Förbundet startade upp 1986 i Västra Tunhem där den startade med en Bygg- och spelkurs. Konsert hölls på hembygdsgården där en gäst från Island, Anna Thorhallsdottir spelade på Langspil, från Norge kom gästerna Leif och Gunhild Løchen som spelade på Langeleik och Roveruds salmodikon. Flera svenskar medverkade också med spel. En teatergrupp framförde "Orgelträtan i Orsa" och Teol. Dr. Leif eeg Olofsson höll föredrag. En utställning hade arrangerats med Rodney Sjöbergs psalmodikon och till och med Sveriges television var där vilket gav några minuter i "rutan".
Followed by a detailed timeline down to the present.

May newsletter in PDF format - link doesn't work, but I Googled into it looking for the Nordiska Psalmodikonförbundet ...
[PDF] Tidskrift för NPsF – Nordiska Psalmodikonförbundet ... - [ Translate this page ]
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
26 jun 2010 ... Psalmodikon är en ensträngad stråkcittra med långsmal ljudlåda. Instrumentet lanserat i. Danmark på 1820-talet. Därefter spreds det i Norden ...

www.npsalmodikonforbundet.se/psalmodika/psalmodika-2010-1.pdf

No comments: