Monday, August 10, 2015

Swedish psalmodikonhögmässa [high communion/mass] -- "it screams at times"

Members of the Nordiska Psalmodikonförbundet, the group that is reviving the instrument today in Sweden, will play for a Psalmodikonhögmässa [high communion, or mass] Aug. 23, the 12th Sunday after Trinity [the season of the church year we call Pentecost, or ordinary time, in the US], at Slaka-Nykils pastorat in Linköping. The flier on the Church of Sweden's website has some information I didn't know before -- and confirms something I did know!

Beneath the flier at http://www.svenskakyrkan.se/slaka-nykil/psalmodikonhogmassa on the Svenska kyrkan website is posted the following information:

SVENSK KULTURHISTORIA: INSTRUMENTET ÄR KANSKE VÄRLDENS ÄLDSTA.

Psalmodikon är ett svenskt kulturarv som kan vara på väg att försvinna. Ändå var detta det mest vanliga instrumentet i Sverige under 1800-talet. Att det nära på försvunnit beror inte på bristen på instrument utan avsaknaden av folk som vet hur man använder detta enkla robusta instrument.

Själva lådan består av gran (bästa ljudet).
Strängen är gjord av fårtarmar.
Den skriker ibland! Stråken gjordes förr av en gren och hästtagel.
Idag använder vi fiolstråkar.
Vi spelar fyrstämmigt d.v.s. Sopran, Alt, Tenor och Bas.
Repertoar: Välkända psalmer, visor (Taube, Ferlin, Dan Andersson).

Which I translate (very freely, and with a big assist from Doktor Google} as follows:

SWEDISH CULTURAL HISTORY: INSTRUMENT IS PERHAPS THE WORLD'S OLDEST

Psalmodikon is a Swedish cultural heritage that may be about to disappear. Yet this was the most common instrument in Sweden during the 1800s. Its disappeared is not due to lack of instruments but the lack of people who know how to use this simple, robust instruments.

The box itself is made up of spruce (best sound).
The string is made of sheep intestines.
It screams sometimes! The bow was formerly made of a branch and horsehair.
Today we use violin bows.

We play in four-part harmony -- i.e. soprano, alto, tenor and bass
Repertoire: Well-known psalms, or hymns, and ballads. Taube, Ferlin and Dan Anderson were Swedish traditional musicians.

I can attest to the part about how the psalmodikon shrieks at times [skriker ibland]. So can practically anyone who has heard me play!

No comments: