Thursday, August 11, 2016

Den Danske Salmeduo plans CD, book for 500th anniversary of Reformation

"Salmer til folket – en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo." Reformationsjubilæum. Aarhus Stift: En Del af Folkekirken http://aarhusstift.dk/reformationsjubilaeum/den-danske-salmeduo/.

Den Danske Salmeduo er, i samarbejde med en række erfarne skribenter, i færd med at lave en kombineret cd- og bogudgivelse, der skal sætte nyt lys på Luthers salmer. Cd’en vil indeholde duoens instrumentale nyfortolkninger af Luther-salmer. Bogen vil bl.a. indeholde en række korte tekster – både faglige og skønlitterære – der afdækker forskellige aspekter ved reformationen og dens samfundsmæssige og kulturelle betydning, både historisk, men ikke mindst i nutiden. Den skal bibringe en forståelse af Luthers musikhistoriske betydning – også ud over det rent kirkelige. Skribenterne bliver journalist Kåre Gade, biskop Henrik Wigh-Poulsen, digter Peter Laugesen og musikhistoriker Thorkil Mølle. Der planlægges udgivelse ved årsskiftet 2016-17.

No comments: