Thursday, September 30, 2010

New CD by Nordiska psalmodikonförbundet in Sweden

Googled into this on YouTube today ... interesting.

DrFrax | September 27, 2010
Din klara sol går åter opp ... ett smakprov från Nordiska psalmodikonförbundets CD-skiva Psalmer och visor på psalmodikon inspelad i Stjärnhov i juli 2010. Kan beställas från NPsF hemsida www.npsalmodikonforbundet.seOther recent stuff at http://hogfiddle.blogspot.com/2010/07/new-links-psalmodikon.html on psalmodikon revival in Sweden.

No comments: