Thursday, March 05, 2015

I Jesu navn skal all vår gjerning skje -- Norwegian psalm in Esbjorn sifferskrift mss.

Title here is in modern Norwegian -- "I Jesu navn skal all vår gjerning skje" translates as "In the name of Jesus shall all our affairs happen." It was a favorite hymn in Danish and Norwegian churches and commonly sung at funerals. It's in Lars-Paul Esbjörn's untitled manuscript notebook of psalmodikon tablature with his handwritten note: Norska Ps No. 19 – “I Jesu namn skall all vår Gerning skee.”

It's in the same box as a set of student grades at Augustana seminary in Chicago, and I believe he collected this hymn from a Norwegian student and tabbed it out either in Springfield or Chicago. That would date the ms. between 185__, when he left Princeton, and 1862 when he went back to Sweden. -- Lars Paul Esbjörn. Untitled notebook. Esbjörn Family Papers, MSS 1, Box 10, File 4, Special Collections, Tredway Library, Augustana College.

Gammel norsk salmebok no. 081 - I Jesu navn skal all vår gjerning skje

From

I Jesu navn skal all vår gjerning skje" Salmebloggen 27 Oct. 2013 http://salmebloggen.trykker.com/2013/10/27/i-jesu-navn-skal-all-var-gjerning-skje/.

Salmen er skrevet av danske læreren og salmedikteren Johan Friderichsøn eller også Johan Friederichsen som de kaller ham i Danmark. Salmen ble diktet til hans eget bryllup, nyttårsaften 1639. Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 81 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 1 med tre strofer. Det er ofte brukt som nyttårssalme, men vi ser også at flere benytter salmen som en begravelsessalme. First verse:

I Jesu navn
skal all vår gjerning skje
Om den skal bli til lykke og til gavn,
ikke bli til spott og spe.
Vel satt i verk i hans navn,
blir den sterk og salig fremgang får
inntill den målet når.
Gud til ære skal det skje,
daglig skal vi her få se
at vi i hans omsorg står.

Vi har tidligere hevdet at en salme ikke bare er en lyrisk tekst, men også forkynnelse av den kristne tro. Johan Friedrichsen er ikke noe unntak i så måte. Han skrev salmen som motto for sitt liv og sang selv salmen i sitt eget bryllup i Roskilde domkirke. Men hans livsdag ble ikke lang. Johan Friedrichsen ble bare 39 år gammel. Ekteskapet hans ble enda kortere. Johan Friedrichsen døde allerede i 1641 etter bare 1 ½ års samliv med sin kjære.

Danske Salmbog Online, No. 63. http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/63/248/2has lyrics in Danish and MIDI files.

More in Hogfiddle Dec. 7, 2014, at http://hogfiddle.blogspot.com/2014/12/i-jesu-navn-skal-all-vor-gjerning-skee.html

No comments: