Thursday, July 08, 2010

"De nære ting"

Norwegian pop song of the 1940s. Lyrics by Arne Paasche Aasen, performed by Kurt Foss and Reidar Bøe ...

Blurb on YouTube: Kurt Foss (01.01.1925--17.10.1991) og Reidar Bøe (25.05.1925--08.08.1969), sangere (duo), komponister og revyartister, begge fra Bergen.
Kurt Foss var gift med ►Torhild Lindal fra 1958. De var to av de som regel ni kjuaguttene som ble landskjente i 1938--1942 som Bergens Munnspillorkester.
Foss og Bøe gikk i samme klasse på Dragefjellet skole, og oppdaget fort at stemmene deres kledde hverandre. Bøe sang melodistemmen, Foss over- og annenstemme. Like etter krigen begynte de å arbeide profesjonelt som duo, og platedebuterte 1947 med «Grønlandsvisa»/«Paitepu».And this information on another YouTube clip: Her synger "Radiofantomene" Kurt Foss & Reidar Bøe sin klassiske og eviggrønne vise om "De Nære Ting"! Teksten er opprinnelig ett dikt av Arne Paasche Aasen og det er originalinnspillingen fra 1951 vi hører. Melodien har de skrevet selv!Wikipedia has info in a bio on Kurt Foss in English (!): 'together with Reidar Bøe[,] Kurt Foss created the hugely popular duo "Radiofantomene" ("The Radio Phantoms") that was active throughout the 1940s, 50s and 60s. ... [in list of popular songs] and also "De nære ting" ("The Things Near") in 1951, that song was also with lyrics by Arne Paasche Aasen.'

Norwegian text at http://home.online.no/~arnlaugh/adikt03.htm ...
Ditt sinn monne flyve så vide omkring,

det er som du glemmer de nære ting,

det er som du aldri en time har fred,

du lengter bestandig et annet sted.Du syns dine dager er usle og grå,

hva er det du søker, hva venter du på?

Når aldri du unner deg rast eller ro,

kan ingen ting vokse og intet gro.Gå inn i din stue, hvor liten den er,

så rommer den noe ditt hjerte har kjær.

På ropet i skogen skal ingen få svar,

finn veien tilbake til det du har.Den lykken du søker bak blående fjell,

kan hende du alltid har eiet den selv.

Du skal ikke jage i hvileløs ring,

men lær deg å elske de nære ting.

Tekst: Arne Paasche Aasen. Tone: Kurt Foss og Reidar Bøe.
Which Babelfishes (is Babelfish a verb? is now) as follows:
Your mind fly make a difference so wide around,

det er som du glemmer de nære ting, it is that you forget the close thing,

det er som du aldri en time har fred, it is that you never have one hour of peace,

du lengter bestandig et annet sted. you yearn always somewhere else.


Du syns dine dager er usle og grå, You think your days are miserable and gray,

hva er det du søker, hva venter du på? what are you looking for, what are you waiting for?

Når aldri du unner deg rast eller ro, When you wish you never break or rest,

kan ingen ting vokse og intet gro. nothing can grow and nothing grows.


Gå inn i din stue, hvor liten den er, Go into your room, how small it is,

så rommer den noe ditt hjerte har kjær. it can accommodate the slightly your heart loved.

På ropet i skogen skal ingen få svar, The cry in the forest will not be answered,

finn veien tilbake til det du har. find your way back to what you have.


Den lykken du søker bak blående fjell, The happiness you are looking behind blående mountains,

kan hende du alltid har eiet den selv. You may have always owned it ourselves.

Du skal ikke jage i hvileløs ring, You should not chase the restless ring

men lær deg å elske de nære ting. but learn to love the close stuff.
Babelfish's stuff is close enough, I guess.

No comments: