Wednesday, September 07, 2016

Hör hur tempelsången stiger -- (Herre, signe du och råde in Swedberg's 1694 psalmbook)

Hör hur tempelsången stiger - Svenska Koralboken, Jens Fredborg [piano]

Wikipedia "Herre, signe du och råde" https://sv.wikipedia.org/wiki/Herre,_signe_du_och_r%C3%A5de

Särskilt sjungen är Jesper Svedbergs vers, "Herre, signe du och råde", som dels var självständig psalm i 124 år, dels ofta fick avsluta folkskolans arbetsdagar i minst ett sekel till.

Med ursprunglig stavning löd versen 1695:

Herre signe tu och råde
Och beware nu oss wäl
Herre titt Ansicht i nåde
Lyse altijd för wår siäl!
Herre Gudh titt Ansicht wänd
Och tin frijd oss allom sänd!
O Gudh Fader, Son och Ande
Tigh ske prijs i allo lande!

Melodi i psalmboken av Johann Schop ur Himmlischer Lieder från 1642 (F-dur, 2/2, samma som till Gud, i mina unga dagar och mest känd som melodin för just "Herre, signe du och råde".) Redan i 1697 års koralbok anges att melodin är densamma som för psalmerna Giv, o Jesus, fröjd och lycka (nr 139), Helge Ande, hjärtats nöje (nr 184), Ack, vi ästu dock så blinder (nr 278), Ljus av ljus, o Morgonstjärna (nr 356), Öpna tigh min munn och tunga (nr 376), Var nu redo, själ och tunga (nr 377). Det tyska originalets titel är Werde Munter

No comments: