Wednesday, September 28, 2016

Link to Gunnar Fredelius' sound files of (mostly) psalmodikon

https://www.facebook.com/npsalmodikonforbundet/posts/10206346278169973 Jag har väl nästan mailbombat sidan med låtar. Vi är ju faktiskt många medlemmar och jag gissar att de flesta spelar. Jag tycker det vore kul att höra flera!

I stället för att mailbomba denna sida tänkte jag att jag lägger upp några spellistor hör i stället. En gång för alla. Det blir då dels min bror Erik, som fokuserar på de äldre psalmböckerna. 1937-års psalmbok men främst kanske de riktigt gamla. På en del låtar använder han stråke, på andra inte. Helt enligt tradition.

Först en lista jag skapat på SoundCloud med Eriks låtar. https://soundcloud.com/gunnar-fredelius/sets/erik-fredelius Inte bara, men mest, psalmodikon

Sedan en YouTubelista https://www.youtube.com/playlist…

Jag spelar väl en och annan andlig låt , men mitt fokus ligger på folkmusik. Bland annat låtar jag vet spelades på psalmodikon på spelmanstävlingar i början på 1900-talet. Även i vår släkt spelades en gång i tiden till dans på psalmodikon, I smyg :) Jag har en del psalmodikon på YouTube: https://www.youtube.com/playlist…

Bättre ljud och lite "bättre" låtar på SoundCloud. https://soundcloud.com/gunnar-f…/…/psalmodikon-med-nygammalt I guess I have almost mailbombat page with songs. We are, in fact, many members, and I'm guessing that most of the play. I think it would be fun to hear more!

Instead of mail-bomb this page, I thought I put up a few playlists hear in this place. Once and for all. It will be partly my brother Erik, that focuses on the older psalmböckerna. 1937-Year-old hymnal but mainly maybe they really, really old. On some songs he uses bow, on the other not. According to tradition.

First a list I made on soundcloud with Erik's songs. https://soundcloud.com/gunnar-fredelius/sets/erik-fredelius Not only, but mostly, psalmodicon

Since a youtubelista https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo4JMdJQIuez7vFMKf79-8HGr4XkKE3x I'm playing a and other spiritual song, but my focus is on folk music. Among other things, I know the songs played at psalmodicon spelmanstävlingar in the early 1900th century. Even in our family was played once upon a time to dance on psalmodicon, on the sly :)

I have some psalmodicon on Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo4JMdJQIueJu-nGYuR_Qz948ZwPYTQ4 Better sound and a little "better" songs on soundcloud. https://soundcloud.com/gunnar-fredelius/sets/psalmodikon-med-nygammalt

Oct. 1 https://www.facebook.com/gunnar.fredelius/posts/10206366841724049?pnref=story Julafton. Dvs jolakvold -- langspil Ágústa Sigrún Jólakvöld on Soundcloud

Någon kanske frågar sig varför jag pratar hummel och psalmodikon i samma andetag. Svaret är att termerna använts så oprecist så när det står långharpa eller långspel i äldre källor, så vet vi inte vad som avsågs. Om hummel var så vanligt som man får intryck av, så varför finns inte flera bevarade? För att de förstördes under den tid på 1800-talet, och i en del landsändar ända in under min levnad? Det bidrar nog, men många nyckelharpor och fioler överlevde... Å andra sidan så överlevde nyckelharpan främst i Uppland. För att den bara fanns där säger några då. Men den finns omnämnd även på andra ställen. Inte vet jag om den religiösa instrumentutplånarivern var mindre i Uppland än tex Västergötland och Norrbotten, där ett par speciella rörelser ju var starka... Psalmodikon var det vanligaste instrumentet i stugorna under en tid. De spreds ju just för att användas till andlig musik. Men för den som tidigare spelat tex hummel, eller fått sin fiol uppeldad, kliade det nog i fingrarna att spela låtar på psalmodikonet, när ingen alltför folkmusikfientlig var i närheten. / [Some may wonder why I'm talking hummel and psalmodicon in the same breath. The answer is that the terms used so imprecise so when it says långharpa or långspel in older sources, so we do not know what it was intended. If Hummel was as common as you get the impression, so why aren't more preserved? Because they were destroyed during the time in the 1800 s, and in some tracts of all the way in during my life? It helps, I think, but many nyckelharpor and violins survived... on the other hand so survived the nyckelharpa mainly in uppland. Because it was only a few say that then. But it is also mentioned in other places. I don't know if the religious instrumentutplånarivern was less in uppland than tex västergötland and norrbotten, where a couple of special movement was strong... Psalmodicon was the most common instrument in the cottages for a period of time. They spread precisely in order to be used for spiritual music. But for the one who previously played Tex Hummel, or had his violin pumped, scratched it in my fingers to play songs on psalmodikonet, when no one is too folkmusikfientlig was in the neighborhood.]

No comments: