Monday, September 19, 2016

Jeg ved en lærkerede -- Danish children's song on psalmodikon

Jeg ved en lärkerede [I know a lark's nest]

Gisli Olsen https://www.facebook.com/gisli.olsen/posts/1164484980289626 Facebook

Här spelar vi några verser av den välkända danska dikten "Jeg ved en lärkerede". Vi spelar "Grovt och grant", Solveig på sopran- och jag på alt-psalmodikon. Dikten är tonsatt av Carl Nielsen. [Trans. Google: Here we are playing a few verses of the famous Danish poem " jeg ved a lärkerede ". we play " rough and grant ", solveig on soprano and I on the alt-Psalmodicon. The poem is tonsatt by Carl Nielsen.]

According to Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Jeg_ved_en_l%C3%A6rkerede), it is Denmark's best-known children's song. Composer Carl Nielsen arranged it:

No comments: