Friday, September 23, 2016

Psalmodikon player's repertory in fiddlers' contest (spelmans-tävlingarna) in Uppsala, 1912

‎Gunnar Fredelius‎ to Nordiska Psalmodikonförbundet, September 7 at 10:38am · https://www.facebook.com/npsalmodikonforbundet/posts/1063797997037441

Vid spelmanstävlingarna i Uppsala 1912 spelade August Eriksson upp på psalmodikon. Ebba Brahes brudvals och en gånglåt som kallades Tredjedag Jul. Jag försöker nu ta reda på hur de låtarna går.

Ebba Brahes brudmarsch är välkänd i gammelharpkretsar. Men Ebba Brahes brudvals vet jag inget om annat än att den sägs vara vacker.

Denna psalmodikonspelman hade följande repertoar när det gäller spelmansmusik. 4 marscher,1 skänklåt, 4 polskor, en mycket gammal brudpolska, 7 valser och tre galopper

Kuriosa: En spelman en gång i tiden, berättade att som liten spelade han psalmodikon. Vid ett tillfälle då han spelade i kyrkan hade han skadat en fot. Han stod därför på ett ben och spelade. Han sa "det var som det skulle. En sträng, ett ben"

Herr Prof. Google translates as follows:

At Spelmanstävlingarna in uppsala in 1912 played August Eriksson up on psalmodicon. Ebba Brahes Bridal Waltz and a gånglåt called Tredjedag Christmas. I am now trying to find out how the songs go. Ebba Brahes Wedding March is well known in gammelharpkretsar. But Ebba Brahes Bridal Waltz, I know nothing about other than that it is said to be beautiful. This psalmodikonspelman had the following repertoire when it comes to traditional Nordic Dance music. 4 Marches, 1 Skänklåt, 4 Polish, a very old brudpolska, 7 Waltzes and three galopper.

Factoid: A Fiddler, once upon a time, told me that as a kid, he played psalmodicon. At a time when he played in the church, he had a hurt foot. That is why he was standing on one leg and played. He said " it was as it should. A String, a bone "

BACKGROUND Spelmanstävling Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelmanst%C3%A4vling:

En spelmanstävling är ett evenemang med tävlan mellan spelmän eller spelgrupper. 1906 anordnades den första i Sverige och de närmaste decennierna därefter blev detta sedan en fluga och runt om i landet ordnades en mängd sådana spelmanstävlingar, ofta i samband med andra evenemang, såsom utställningar, hembygdsevenemang, idrottsevenemang etc. [Google: A fiddler contest is an event with the rivalry between musicians and gaming groups. 1906 organized the first in Sweden and in the decades thereafter became then a fly and around the country held a variety of such folk competitions, often in conjunction with other events, such as exhibitions, local events, sports events, etc.]

more info, incl. list of annual events 1906-1945, including Uppsala, 1912.

No comments: