Monday, September 26, 2016

Hör hur tempelsången stiger [Herre, signe du och råde in gammal psalmbok, No. 500 in Wallin's 1819 psalmbook)

Hör hur tempelsången stiger - Jens Fredborg https://www.youtube.com/watch?v=9AdDkNkLHkY

[Fredborg also gives titles: Giv, o Jesus, fröjd och lycka - Ljus av ljus, o morgonstjärna.]

The last song the Nordiska Psalmodikonförbundet played at Östervålakyrka was Hör hur tempelsången Svenska Psalmbok (1986), No. 77. It's very old, dating back to the gamla psalmbok of the 1690s. Wikipedia has the background at https://sv.wikipedia.org/wiki/Herre,_signe_du_och_r%C3%A5de. The last verse, beginning "Herre, signe du och råde," has been commonly used as a benediction or "sending" song -- although the other verses have swapped around considerably in the 1819, 1937 and 1986 hymnals. Says Wikipedia:

Herre, signe du och råde (även känd som Du som fromma hjärtan vårdar, Hör hur tempelsången stiger och Dagar komma, dagar flykta) är en psalm ursprungligen skriven av Jesper Swedberg 1694, som utökades med sex verser av Johan Olof Wallin 1816.

I 1695 års psalmbok utgjorde Swedbergs vers "Herre, signe du och råde" den sista psalmen (nummer 413 under rubriken "Om thet ewiga Lifwet"). Även i 1819 års psalmbok och 1937 års psalmbok stod psalmen sist (som nr 500 resp 600), men då hade Johan Olof Wallin lagt till ytterligare sex verser, så därmed fick den titeln "Du som fromma hjärtan vårdar" med Swedbergs sista vers som ståvers.

I Den svenska psalmboken 1986 ströks de två första verserna och psalmen gavs inledningen "Hör hur tempelsången stiger" som psalm nr 77 i den ekumeniska delen av psalmböckerna 1986 års Cecilia-psalmbok, Psalmer och Sånger 1987, Segertoner 1988 och Frälsningsarméns sångbok 1990.

* * *

Särskilt sjungen är Jesper Svedbergs vers, "Herre, signe du och råde", som dels var självständig psalm i 124 år, dels ofta fick avsluta folkskolans arbetsdagar i minst ett sekel till.

Med ursprunglig stavning löd versen 1695:

Herre signe tu och råde Och beware nu oss wäl Herre titt Ansicht i nåde Lyse altijd för wår siäl! Herre Gudh titt Ansicht wänd Och tin frijd oss allom sänd! O Gudh Fader, Son och Ande Tigh ske prijs i allo lande!

Melodi i psalmboken av Johann Schop ur Himmlischer Lieder från 1642 (F-dur, 2/2, samma som till Gud, i mina unga dagar och mest känd som melodin för just "Herre, signe du och råde".) Redan i 1697 års koralbok anges att melodin är densamma som för psalmerna Giv, o Jesus, fröjd och lycka (nr 139), Helge Ande, hjärtats nöje (nr 184), Ack, vi ästu dock så blinder (nr 278), Ljus av ljus, o Morgonstjärna (nr 356), Öpna tigh min munn och tunga (nr 376), Var nu redo, själ och tunga (nr 377). Det tyska originalets titel är Werde Munter.

No comments: